Innovatieve en educatieve 'Nerve Blocks' posters

Samenwerking tussen LIOF, Score Consultancy, D&L graphics en Multidisciplinair Ziekenhuis Genk:

Programma Transcent 2008

Onlangs is D&L graphics in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het subsidie traject van het LIOF, Transcent genaamd. De subsidie wordt verstrekt aan bedrijven die innovatieve en technische venieuwingen ontwikkelen in dienst van de wetenschap, die bovendien grensoverschrijdend dient te zijn. Het project van D&L graphics bestaat uit het verbeelden en inzichtelijk maken van de complexe techniek die nodig is om locale verdoving te geven aan patiënten in plaats van algehele narcose. Bij dit project heeft D&L graphics in samenwerking met een aantal prominente specialisten, bedrijven en ziekenhuisinstellingen alle registers opengegooid om didactisch en inzichtelijk, richtlijnen te geven, wat de beste manier van benaderen van de zenuwbanen is, bij zeer risicovolle handelingen. Dit met name in het hals en okselgebied, maar ook perifeer en in de bekken / knieregio.
Hieruit vloeien een aantal produkten voort, die direct inzetbaar zijn in alle ziekenhuisinstellingen en klinieken waar anaesthesie wordt toegepast. Het effect van deze produkten is direct positief meetbaar vanuit specialist- en patientgerelateerde invalshoek, economisch en commercieel gezien naast het kennisverhogende aspect.

De sets van 4 posters zijn gedrukt (zie voorbeeld) (afmeting 74 x 118 cm), die alleen via D&L graphics en Philips america healthcare te bestellen is (Copyrights: D&L graphics) (of de distributie instellingen die door ons geselecteerd worden), waarop de verschillende benaderingswijzen bij Nerve Blocks in overzichtelijke schema's geraadpleegd kunnen worden. Een aantal subposters worden tevens vervaardigd, waarbij de innervatie van de zenuwen op een fraaie manier tentoongesteld worden. Ook deze posters zullen tegen vergoeding te bestellen zijn en geven direct meer inzicht in de bewegingen per gebied.

Er worden internationaal publicaties aan dit onderwerp verbonden om de kennis en expertise uit te dragen om zodoende bij te dragen aan een hogere internationaal kwaliteit van Zorg , met een hoofdletter Z !

De eindprodukten zullen daarna met hoge waarschijnlijheid in een digitale vorm worden geïntegreerd aan de High-End Echoapparatuur van Philips Health Care (Nederland en Amerika). De onderhandelingen zijn in volle gang.

De deelnemende partijen:

Liof, drs. Raymond Schoffelen
Score Consultancy, Dr. Nick Sassen

Prof.dr. André van Zundert, anaesthesioloog te Eindhoven, (initiatiefnemer)
D&L graphics, met illustraties in 2- en 3D uitvoeringen, Design en DTP, MRI-imaging bewerking en dissectie
Prof.dr. Erik Korsten, anaesthesioloog te Eindhoven,
Prof.dr. Admir Hadzic, anaesthesioloog te New York
Dr. Jan van Zundert, anaesthesioloog, multidisciplinair ziekenhuis te Genk

Orbis Medisch en Zorgconcern, Maaslandziekenhuis Sittard
Radiologen Medische Beeldvorming Sittard: drs. Tom deJaegere, drs. Kurt Vanderdood
Maatschap Anaesthesie Sittard: dr. Vincent van Dongen, dr. Jan van de Wetering

Universiteit Maastricht:
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Anatomie & embryologie, drs. Arno Lataster, anatoom en bioloog, plaatsvervangend hoofd van deze afdeling.

Philips health Care Nederland, dhr Volkert Wagenaar, salesmanager ulltrasound Nederland
Philips Health Care Amerika, mrs. Toni Burkett

Indien u (inhoudelijke) vragen heeft omtrent dit project en belangstelling voor de postersets, neem dan contact op met D&L graphics. Prijsindicatie is op aanvraag. Staffelkortingen zijn mogelijk bij afname van hogere oplages.

De posterset is tijdelijk nog niet verkrijgbaar maar zal binnen afzienbare tijd op de markt verkrijgbaar zijn.
Wij houden u hiervan op de hoogte en u kunt deze op de site dan alvast inzien of reserveren.

De DVD, gemaakt door het Liof en Transcent, naar aanleiding van de subsidie, is te bestellen bij het Liof via:
drs. Raymond Schoffelen, tel. 043 3280 280.

Wij bedanken iedereen voor zijn of haar inzet tot nu toe, voor deze geslaagde samenwerking en de nieuwe ontwikkelingen die hieruit zijn ontstaan.

John Derwall
Eric Lemmens

D&L graphics.